PC Only
informatie
Titel Beschrijving
PC Only Informatie over PC Only
FAQ PC Only Veelgestelde vragen over PC Only
Voorwaarden Informatie over copyright, trademarks, disclaimer en het privacybeleid
Beleid De regels voor het plaatsen van een reactie op PC Only
UBB-codes Overzicht van te gebruiken UBB-codes op PC Only
Adverteren Informatie over adverteren op PC Only
informatie

Voorwaarden

Copyright
Alle inhoud van de pagina's beschikbaar op www.pconly.nl, inclusief omschrijvingen, documenten, plaatjes en andere bestanden of tekst, behalve die van derden, zijn copyright © 2005-2008 Only Network BV.

Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze website te gebruiken, mits Only Network daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Voor toestemming kunt u zich wenden tot: contact@onlynetwork.nl.

Trademarks
Alle logo's, merknamen en ander materiaal zijn en blijven het eigendom van hun respectievelijke eigenaar.

Disclaimer
Only Network probeert informatie zo betrouwbaar mogelijk te publiceren, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door onjuistheden die op PC Only zijn gepubliceerd.

Privacybeleid
Only Network respecteert de privacy van de gebruiker en neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht. Hieronder leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, wat er met deze persoonsgegevens gebeurt, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

De gegevens die door Gaming Only worden verwerkt zijn: e-mail adres, geboorte datum, toegangscodes, wachtwoord en een gebruikersnaam voor Gaming Only gebruikers. De toegangscodes worden bewaard om Gaming Only gebruikers een wachtwoord te sturen wanneer zij deze vergeten zijn en om oneigenlijk gebruik van de Gaming Only diensten tegen te kunnen gaan.

Andere gegevens worden niet door Gaming Only verwerkt. Indien een Gaming Only gebruiker via de PC Only website wordt verwezen naar een andere website of bedrijf, dan kan het zijn dat deze website of dit bedrijf de persoonsgegevens van de gebruiker opneemt en verwerkt. Hiervoor is Only Network niet verantwoordelijk. Wij raden de gebruiker aan om eerst kennis te nemen van het privacybeleid van dat bedrijf, alvorens de persoonsgegevens prijs te geven. Als Only Network nog andere persoonsgegevens dan de hierboven genoemde wenst, dan zullen we dat alleen doen nadat de gebruiker ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Gebruik persoonsgegevens
De hierboven opgesomde gegevens worden door Gaming Only gebruikt om de diensten van Gaming Only aan de gebruiker te leveren en hem of haar in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te maken. Zo kan Gaming Only bijvoorbeeld nieuwsbrieven sturen naar Gaming Only gebruikers. Gebruikers kunnen altijd aangeven dat zij geen prijs stellen op het ontvangen van deze nieuwsbrieven. Indien de gebruiker heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen commerciële mededelingen, kunnen mededelingen van, door Only Network geselecteerde, sponsoren aan deze gebruikers mededelingen doorgeven.

Only Network betracht tot slot de uiterste zorgvuldigheid met betrekking tot het beveiligen van jou persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Gebruikers kunnen zich ten allen tijden verwijderen uit de gegevensopslag van Gaming Only.

Vergaring bezoekerscijfers
Only Network is natuurlijk wel geďnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze websites.
Hoeveel bezoekers krijgen wij per maand? Op welke tijdstippen wordt de website het drukst bezocht? Welke pagina's worden het meest gezocht? Wij wijzen er met nadruk op dat de profielschetsen die wij daarvoor maken zijn gebaseerd op anonieme gegevens. Hierop geldt een uitzondering: Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt indien Only Network hiertoe op last van justitie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek is gehouden.

Veranderingen
Only Network behoudt zich het recht voor om informatie omtrent deze voorwaarden te wijzigen, zonder daarvan melding te maken.